Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-11-13

En kväll om kulturarv, FN och Unesco på Kulturhuset tio14

Unika platser i våra händer

I programserien Noll-100 på tio14 presenteras: Unika platser i våra händer - en kväll om kulturarv, FN och Unesco på Kulturhuset Tio14
i Falun.

22 november 2017 kl 17.00 – 20.00. Fri entré. Ingång Teatergatan 5.

Plats: Ljusgården

Jonas Lennerthson, ordförande Kultur- och Fritidsnämnden, hälsar välkommen.

17. 00 Fotoutställning - ”Resor genom vårt ömtåliga kulturarv:
upptäck, bevara och sprid”

Vernissage av fotoutställning om hotade kultur- och världsarv.
Invigningstal av Mats Djurberg, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Denna fotoutställning, som tagits fram gemensamt av Wikimedia
och UNESCO, har organiserats som en del av kampanjen #Unite4Heritage. Den visar fritt licensierade digitala resurser som illustrerar vårt gemensamma kulturarvs rikedom och mångfald. Utställningen belyser kulturarvets skönhet och skörhet, och syftar till att bevara och sprida den för kommande generationer.

Fotoutställningen visas fram till den 7 december, (mån-tors
08.00-20.00 och fredagar 08.00-17.00), entré Teatergatan 5.

Danssolo av Kulturskolans danselev Alizia Bergenvind i koreografi av Kulturskolans danslärare Emmy Park.

Plats: Falurummet

18.00 Mats Djurberg, Svenska
Unescorådets generalsekreterare berättar: Varför
förstörs vårt gemensamma kulturarv och vad får det för konsekvenser? Många har chockats av de senaste årens omfattande förstörelsen av kultur- och
världsarv i Syrien och Irak. Den omfattande illegala handel med kulturföremål
som följer i dess spår och dess kopplingar till terrorfinansiering, har
bidragit till att frågorna nu diskuteras på allvar på den högsta politiska
nivån.

Kaffe och smörgås serveras i pausen mellan
föreläsningarna.

19.00 Viktor Sundman, Projekthandläggare för fred, säkerhet och nedrustning på svenska FN-förbundet. Hör honom berätta om Sveriges roll i FN’s säkerhetsråd. FN:s säkerhetsråd, med Sverige som en av 15 medlemsstater i rådet, har det primära ansvaret att upprätthålla fred och säkerhet i världen. Fler människor, inte minst på lokal nivå, behöver bli mer delaktiga och engagerade i arbetet kring fredsfrågor, mänskliga rättigheter och demokrati. Viktor Sundmans föredrag handlar om Sveriges roll i FN:s säkerhetsråd. Vilka frågor driver Sverige i rådet och hur stort inflytande har Sverige i världspolitiken?

Samarrangemang mellan Kulturhuset tio14,
Kulturskolan, Falu FN-förening och Svenska Unescorådet.

Noll – 100 på tio14 är en programserie för
dig som Falubo. Kulturhuset tio14 håller på att ta form för att bli en
mötesplats där du både kan uppleva och skapa kultur. Välkommen på resan genom våra olika aktiviteter och evenemang! Håll utkik på kulturhusettio14.se samt på vår Facebook.


Sidan uppdaterad 2017-11-16