Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Solkarta - gammal

Har du funderat på att utnyttja solens gratisenergi för el eller värme? Det kanske vore värt att ta reda på vad det skulle kunna ge.

Nu kan du på Faluns solkarta se hur mycket solenergi som ditt tak tar emot och få en uppskattning av hur mycket du med solceller kan omvandla till el eller till värme med solfångare. Kartan bygger på vissa antaganden och ger inte en exakta värden, men den ger ett inledande svar på om det är värt att undersöka förut­sättning­arna närmare.

Så använder du solkartan

Öppna kartan i helskärmsläge genom att klicka på länken under kartan. Därefter kan du navigera dig i kartan på frihand eller använda förstoringsglaset för att söka efter din adress. Färgskalan på takytan visar hur mycket solenergi som ditt tak tar emot. Du kan sedan klicka på taket och få en beräkning av energin.

Har du ingen egen fastighet att montera solceller på kan du kanske om några år skaffa andelar i en solcellsanläggning som Falu Energi & Vatten planerar att bygga.

Bidrag

Du kan få upp till 20% av kostnaden i bidrag i form av skattereduktion för arbete och material. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Du får alltså avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen. Förutsatt att du har tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år och gäller för.

 • Installation av nätanslutet solcellssystem.
  Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
 • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
  Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
 • Installation av laddningspunkt till elfordon.
  Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Krav som måste uppnås för at erhålla bidraget:

 • ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion
 • en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion
 • en byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Läs mer på skatteverkets hemsida gällande skattereduktionen för grön teknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bygglov

I Falun behövs normalt inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket eller på fasaden på en- och tvåbostadshus. Om du däremot sätter cellerna på en ställning krävs lov och byggnadsintegrerade solceller kräver också bygglov. Solcellspaneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader liksom flerfamiljsfastigheter och lokaler kan också kräva bygglov.

Hur har värdena beräknats?

Solkartans beräknade värden bygger på vissa antaganden och ger inte en exakt bild av potentialen. De tar dock hänsyn till skuggning från vegetation i närområdet, skorstenar och andra typer av objekt på taken när kartscanningen gjordes.

Avsikten är att ge en fingervisning om hur stor produktionspotential som en anläggning kan ge.

Läs mer om hur solkartan har tagits fram och om hur beräkningarna har gjorts

Hur du använder solkartan

Här kan du läsa om hur du använder solkartan eller också kan du klicka på frågetecknet längst ned i kartan.

Energi- och klimatrådgivning

Har du någon fråga kring dina förutsättningar för solenergi? Ta gärna kontakt med kommunens energi- och klimatrådgivare.

Kontaktuppgifter till kommunens energi- och klimatrådgivare

Sidan uppdaterad 2023-03-22