Vi bygger för ett större Falun

Ett större Falun kräver att vi kan möta behovet av nya lokaler för boende, förskolor, företag och andra verksamheter. Bra miljöer är viktiga för att människor ska trivas och välja att flytta till Falun. Vi planerar för en kommun som växer där vi skapar miljöer och kommunikationer som gör det enklare för människor att mötas. Samtidigt utvecklar vi kommunen i en balans mellan det moderna och vår historia.

Här får du en överblick över pågående planer och vad som byggs just nu. Vissa av projekten byggs av kommunen, t.ex. skolor och infrastruktur, andra byggs av privata aktörer, t.ex. bostäder och kommersiella fastigheter.

Pågående planer

Fördjupade översiktsplaner

Pågående arbete med fördjupade översiktsplaner

Kvarteret Rödbro

Planläggning för bostäder

Tallenområdet

Ett attraktivt läge för företagsetableringar

Byggprojekt

Lilla Källviken

Nytt bostadsområde med villor, kedjehus och förskola

Lydias terrass

En park mitt i centrum med sittplatser, rabatter och träd

Galgberget

Nybyggnad av småhus

Övriga projekt

Nytt badhus

Ett nytt badhus ska byggas på Lugnet

Vasaparken

Medborgardialog för utformning av parken

Myran

Våtmarksprojekt och friluftsområde

Översikts- och detaljplanering

Planer just nu

Här kan du se vilka planer du kan tycka till om just nu

Detaljplaner

En detaljplan styr hur mark och vatten får användas och hur bebyggelsen ska se ut