Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tjejer som är glada

Var med och skapa ett kulturhus för alla!

Kulturhuset tio14 finns redan och delar har byggts om. Nu ska vi fortsätta att utveckla huset och då vill vi veta vad du tycker! 

Tyck till på ett möte

Tyck till här på webben

Här ser du alla svar som kommit in via webben och möten

Bra att känna till

  • Falu kommuns ambition är att Kulturhuset tio14 ska vara en samlande mötesplats för alla Falubor, där alla är välkomna vem du än är. Huset ska innehålla lokaler för att uppleva, delta och skapa själv. 
  • Kulturhuset tio14 är ett befintligt hus som byggs om (före detta Folkets hus). Ombyggnad av den första delen är klar med lokaler för undervisning, kursverksamhet, öppen verkstad och även möteslokaler (ca 2000 kvadratmeter).
  • Dalateaterns del av byggnaden berörs inte av planerna för den nya ombyggnationen men det finns möjligheter till samverkan och samnyttjande av lokaler.
  • Stora scenen och Falujungfrun kommer att vara kvar i befintligt skick.
  • Hur stor del av återstående byggnad som kommer att omfattas av den nya ombyggnationen är inte klart.
  • Det behövs anpassade lokaler för Kulturskolans verksamhet.

Vill du veta mer? Kontakta oss via vårt kontaktcenter, tel: 023 - 830 00, eller via e-post.

Tidplan

Dialogen startar med en digital enkät som kommer att vara öppen från 6 juni till och med september. Under september – november kommer vi att arrangera dialogmöten och träffa fokusgrupper för att diskutera aktuella frågor mer ingående. 

Tidsaxel

Vad händer sedan?

Under hösten gör vi en sammanställning av alla inkomna förslag och synpunkter. Därefter väver vi ihop dessa med faktorer som arbetsmiljö, befintlig verksamhet, ekonomi och möjligheter i byggnaden som den ser ut idag och jobbar fram ett förslag om kulturhusets fortsatta utveckling. Förslaget ska sedan antas av projektets styrgrupp.

En tidslinje som visar processen
Sidan uppdaterad 2019-06-27