Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Diarium och arkiv

I diariet på webben hittar du de ärenden som handläggs i de olika nämnderna i Falu kommun. Det kan handla om ansökningar, remisser, medborgarförslag, motioner med mera. Eftersom varje nämnd inom Falu kommun är en egen myndighet har de ett eget diarium.

Vad kan jag hitta i diariet?

I nämndernas diarium kan du se de allmänna handlingarnas rubriker. I de flesta fall publiceras även handlingen (Word- , Excel- eller PDF-fil). Om handlingen inte är publicerad beror det på personuppgifts- eller sekretesslagen. Om du vill ha en handling som inte finns publicerad, kontakta den nämndens diarium.

Postlista

Postlistan är en förteckning över de senaste diarieförda handlingarna och visar tio dagar bakåt i tiden.

Avslutade ärenden tas bort efter 180 dagar.

Sidan uppdaterad 2020-08-07