Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild inifrån entren på kulturhuset tio14.

Om Kulturhuset

2014 köpte Falu kommun Falu Folkets Hus i syfte att bygga ett nytt kulturhus med kulturskola, naturskola, replokaler och evenemangslokaler. Kulturhuset tio14 är fortfarande under uppbyggnad och ska bli en mötesplats för barn, unga och vuxna.

Kulturhuset tio14 ska ge barn, unga och vuxna möjlighet att skapa själva och uppleva utställningar, konserter, dans och teater av elever och professionella utövare.

  • Kulturhuset tio14 ska vara en unik och angelägen mötesplats för kultur i Falun.
  • Verksamheten ska erbjuda ett brett utbud av kulturaktiviteter med möjlighet till specialisering och med en inriktning på världsarv och hållbar utveckling.
  • Kulturhuset tio14 ska ha en attraktiv kulturverksamhet för alla invånare med prioritering av barn och unga. Pedagogiken utgår från barn och ungas egen lust att lära och skapa och de ska kunna påverka verksamhetens innehåll – demokrati är ett av ledorden.
  • Verksamheten ska inbjuda till samarbete och samverkan mellan generationer, vara integrationsöverbyggande och tillgängligt för alla.

Kulturhuset tio14 ska vara en plats vi upplever, utvecklas på och en plats där vi kan vara tillsammans. En plats för oss att lyssna, se, betrakta, känna, smaka och dofta. Det ska vara inbjudande, öppet och vansinnigt roligt!

Här är det mesta möjligt och alla är välkomna!

Sidan uppdaterad 2023-04-28