Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Område där det pågår husbygge.

Bostadsprogram

Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas?

Varje kommun är skyldig att planera för bostads­försörjningen i kommunen i syfte att skapa förut­sättningar för alla att leva i goda bostäder. Kommunen ska också främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Det finns ett lagkrav på att kommunfullmäktige en gång per mandatperiod tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen.

I bostadsprogrammet beskriver kommunen sin vilja vad gäller boendet och bostadsbyggandet. Bostadsprogrammet ska vara ett underlag till bostadsföretagens utbyggnadsstrategier och ge information till invånarna och personer som tänker flytta till Falun.

Bostadsprogram 2018-2021

Falu kommun har tagit fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Dessa finns redovisade i Bostadsprogram för Falu kommun Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.. Bostadsprogrammet gäller för hela perioden.

Till bostadsprogrammet hör också Utbyggnadsplan 2022-2024 Pdf, 905.5 kB, öppnas i nytt fönster. och Bostadsmarknaden i Falun 2021 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster..

Utbyggnadsplanen utgörs av en projektförteckning över det byggande som beräknas starta under perioden. Utbyggnadsplanen ska godkännas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och uppdateras årligen. Den har en treårig planeringshorisont.

"Bostadsmarknaden i Falun" beskriver hur bostadsmarknaden ser ut i Falu kommun med statistik m.m. Dokumentet ger underlag för kommunen att bedöma behovet av bostäder utifrån demografisk utveckling och efterfrågan på bostäder. Dokumentet kan också ge information till fastighetsägare, exploatörer och allmänhet. Det uppdateras årligen.

Kontakt

Kontakta gärna oss om du vill ha mer information om Bostadsprogrammet och de övriga dokumenten. Uppgifter hittar du under kontaktsymbolen högre upp på sidan.

Sidan uppdaterad 2021-07-26