Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En kvinna som åker buss och tittar ut genom fönstret

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet:

  1. Laglighetsprövning.
  2. Förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som du anser inte har gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till.

Så överklagar du

Du måste överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla.

I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt. Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till.

Om överklagan godkänns

Om överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen i kommunen.

Ett överklagat beslut ska upphävas, om:

  • Det inte har tillkommit i laga ordning.
  • Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller Region Dalarna.
  • Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om bygglov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga.

Så överklagar du

Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Överklagan av detaljplan

Läs om överklagan på detaljplaner på sidan Detaljplanering.

Sidan uppdaterad 2024-03-21