Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre personer som sitter vid ett bord

Politik och demokrati

Kommunen är politiskt styrd av kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet. Det är fullmäktige som ytterst fattar beslut i ärenden av större vikt. Ledamöterna i fullmäktige utses vid allmänna val vart fjärde år. Nuvarande mandatperiod gäller fram till den 15 oktober 2022.

Kommunstyrelsen behandlar alla ärenden som ska upp i kommunfullmäktige. De leder och samordnar kommunens verksamhet. De har också ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Nuvarande mandatperiod gäller fram till den 31 december 2022.


Sidan uppdaterad 2019-09-19