Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Samverkan mellan skolan och arbetslivet

Falu kommuns skolor samverkar med ett stort antal arbetsgivare och tillsammans arbetar vi aktivt för att stärka kopplingen mellan skolan och arbetslivet, hela vägen från förskolan upp till vuxenutbildningen. Genom samverkan får eleverna ett större perspektiv på hur skolan och samhället hänger ihop och tillsammans arbetar vi för en hållbar komptensförsörjning över tid samt en bättre matchning på framtidens arbetsmarknad.

Med återkommande inslag från arbetslivet och utmaningar där eleverna får reflektera över sig själva och sin roll i samhället blir de bättre förberedda inför sitt kommande studie-och arbetsliv. Arbetsgivare får möjligheten att visa upp och skapa intresse för sin bransch genom bland annat prao och studiebesök och genom programråd ges möjligheten att vara med och utveckla utbildningarnas innehåll för att de ska motsvara arbetslivets behov.

Insatser inom skola-arbetsliv

Inom Falu kommun erbjuds alla skolor att ta del av konceptet Arbetsmarknadskunskap.

På uppdrag av lokala arbetsgivare, offentliga och privata, besöker Arbetsmarknadskunskap skolor och pratar med unga om hur arbetsmarknaden ser ut och förändras. De för dialog och diskuterar kring bland annat viktiga kompetenser, utbildning, framtidens arbetsmarknad och vägen till ett jobb. Det nära samarbetet med arbetsgivare gör att de alltid kan ge en uppdaterad bild av kompetensbehoven hos de lokala företagen och har färska exempel direkt från arbetsgivarna.

Syftet med Arbetsmarknadskunskap är att skapa en större förståelse hos unga, att få dem att tänka till och göra medvetna studie- och yrkesval.

Klicka här för att komma i kontakt med Arbetsmarknadskunskap Dalarna/Sandviken

Samtliga yrkesprogram på gymnasiet har minst 15 veckors APL där delar av kurser utförs på APL-platsen.

APL kan vara en väg in på arbetsmarknaden för eleven samt ett sätt att säkra kompetensbehovet för arbetsgivare. Eleven får värdefulla erfarenheter inom yrkesområdet och arbetsgivare får vara med och forma elevens kunskapsbank. En hel del elever får utifrån sina APL-platser sommarjobb, extrajobb och god möjlighet till anställning direkt efter gymnasiet.

Under sommaren arrangerar Falu kommun tillsammans med Byggföretagen ett Byggkollo som riktar sig till barn i åldern 7–10 år.

På Byggkollo får barnen lära sig mäta, såga, spika, skruva och måla. Barnen får jobba tillsammans med elever och personal från Bygg- och anläggningsprogrammet på Lugnetgymnasiet samt elever från Barn- och fritidsprogrammet på Kristinegymnasiet

Kockduellen är en matlagningstävling för högstadieelever som går i årskurs 8 och 9. Tävlingen arrangeras inom ramen för hem- och konsumentkunskapen och genomförs i fyra steg: skoltävling, stadsfinal, kval till riksfinal och slutligen riksfinal. Kockduellen är en tävling som samlar högstadieelever, hem- och konsumentkunskapslärare och gymnasieskolor med Restaurang- och Livsmedelsprogrammet.

Juryn för tävlingarna på hem- och konsumentkunskapslektionen består av 2–3 personer, varav minst en är verksam i restaurang – eller måltidsbranschen så som kock, måltidsbiträde eller dylikt.

Alla elever från och med årskurs 8 ska erbjudas 10 dagar prao på en arbetsplats. Syftet med prao är att stärka kopplingen mellan det eleverna gör i skolan och det som väntar i arbetslivet. Det är ett sätt att rusta eleverna inför deras kommande studie- och yrkesval samt öka dess studiemotivation då det kan föra med tankar kring vad man vill studera och arbeta med i framtiden.

För arbetsplatser som tar emot elever innebär praotiden en möjlighet att marknadsföra sitt yrke och sin bransch, samtidigt som man bidrar till arbetet med framtidens kompetensförsörjning.

Prao höstterminen 2024 sker under veckorna 42-47, men ej under v 44 då det är lov.

Hur gör jag om min arbetsplats vill ta emot PRAO-elever? Läs mer här!

Falu kommuns gymnasiala yrkesprogram bjuder varje termin in till programråd för respektive bransch. Programrådet är ett forum för samverkan där skolan och arbetsgivare gemensamt förbereder eleverna för det yrkesliv de ska möte.

Skolan får genom programrådet möjligheten att hålla sin utbildning aktuell baserat på arbetsmarknadens behov och arbetsgivare ges möjligheten att vara med och utveckla utbildningarnas innehåll för att de ska motsvara arbetslivets behov.

Är du arbetsgivare och intresserad av att delta under det programråd som rör din bransch? Kontakta Sofie Reimertz, verksamhetsutvecklare gymnasiet.

Teknikmässan riktar sig till elever i årskurs 8 samt teknik- och naturprogrammen på gymnasiet. På teknikmässan får eleverna träffa människor som arbetar inom teknikbranschen. Arbetsplatser från hela Dalarna finns på plats och eleverna får lyssna till inspirerande föredrag.

Elever ska få utbildning i entreprenörskap, både på grundskolan och på gymnasiet. På gymnasiet har alla elever möjlighet att driva ett UF - oavsett gymnasieprogram.

Läs mer om Ung Företagsamhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UF söker hela tiden efter företagare som vill engagera sig och vara med i "Idénästen" samt olika jurygrupper. Kontakta UF för mer information.

Syftet med Yrkesmässan är att öka elevens medvetenhet inför kommande gymnasieval. Eleverna ska få information om hur arbetsmarknaden fungerar och i organiserad form få möjlighet att träffa olika organisationer samt yrken. Målet är att vidga elevens perspektiv om olika yrken inför kommande gymnasieval och att öka motivationen till studier kopplat till yrkesval. Mässan ska stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv.

Under Faluns företagarvecka arrangeras därför denna yrkesmässa där företag och framtidens medarbetare erbjuds en möjlighet att mötas och lära mer om varandra. Samtliga Falu kommuns elever i årskurs 8 och gymnasiets introduktionsprogram är inbjudna. Här får ni vara med och ge ungdomarna möjlighet att göra medvetna val och samtidigt få en möjlighet att stärka ert arbetsgivarvarumärke.

Den senaste Yrkesmässan genomfördes under Företagarveckan, vecka 47, 2023.

Yrkesutbildningsveckan är ett initiativ från WorldSkills Sweden och Skolverket där syftet är att vidga elevernas perspektiv inför kommande gymnasieval.

Under veckan besöker Kristinegymnasiet och Lugnetgymnasiet gemensamt Falu kommuns grundskolor för att visa upp de yrkesutbildningar som finns på skolorna.

Under 2023 genomförs yrkesutbildningsveckan mellan den 20-26 oktober.

Kontakt

Sofie Reimertz, verksamhetsutvecklare gymnasiet. Telefonnummer: 023-837 81

Tuija Hedman, verksamhetsutvecklare grundskola. Telefonnummer: 023-835 26

Malin Kvarnström, näringslivsutvecklare. Telefonnummer: 023-866 68

Sidan uppdaterad 2024-05-28