Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två elever och en vuxen man

Modersmål, hemspråk

Modersmålet är starkt förknippat med vår identitetsutveckling. Goda kunskaper i modersmålet hjälper också eleven att utveckla det svenska språket. Modersmålet och svenskan är dessutom viktiga redskap för all kunskapsutveckling. I Falun vill vi därför uppmuntra eleverna att läsa modersmål i skolan.

Vilka kan läsa modersmål?

Den som har minst en förälder med ett annat modersmål än svenska (om modersmålet används som vardagsspråk i hemmet) får läsa modersmål. Dessutom måste eleven ha kunskaper i språket.

För att läsa modersmål i grundskolan ska eleven ha grundläggande kunskaper i språket. För att läsa modersmål på gymnasiet ska eleven ha goda kunskaper i språket. Modersmål är alltså inte ett nybörjarspråk.

Nationella minoriteter

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i sitt nationella minoritetsspråk.

De nationella minoritetsspråken är:

  • Finska
  • Jiddisch
  • Meänkieli
  • Romani chib
  • Samiska

Moders­måls­undervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Minoritetsspråken kan
läsas inom ramen för modersmål som första språk eller som andra språk. Det betyder att eleven inte behöver ha grundläggande kunskaper i språket

Adoptivbarn

Adoptivbarn har rätt till modersmålsundervisning även om inte språket används i hemmet. Eleven måste dock ha kunskaper i språket.

Undervisning i mer än ett språk

Modersmålsundervisning får endast ges i ett språk. En romsk elev från utlandet kan få undervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

När undervisas inte modersmål?

Kommunen anordnar modersmålsundervisning om minst fem elever har ansökt om undervisning i ett språk och om det finns en lämplig lärare.

Undervisning i nationella minoritetsspråk ges även om det är färre än fem som ansökt om undervisning, om det finns en lämplig lärare.

Modersmål i våra läroplaner

I grundskolan är modersmål ett av ämnena i läroplanen (Lgr 11). Betyg ges varje termin från årskurs 6 till 9.

I gymnasieskolan består ämnet modersmål av tre olika kurser: Modersmål 1, Modersmål 2 och Modersmål - Aktiv tvåspråkighet. Varje kurs ger 100 poäng. Betyg ges efter avslutad kurs.

Hur ansöker man?

Ansök till modersmålsundervisning genom att fylla i blanketten via länken nedan (den kan också hämtas på elevens skola).

När du fyllt i blanketten, lämna den till elevens skola. Skolan vidarebefordrar ansökan till Centrum för flerspråkighet.

Vi tar emot nya elever i modersmål enligt följande:

  • Vårtermin: Fram till påsklovet.
  • Hösttermin: Fram till höstlovet.

Viktigt

Om man missar att lämna in sin ansökan enligt deadlinen ovan för önskad termin, så får man starta sin modersmålsundervisning nästkommande termin.

  • Om du går i årskurs 9 och vill läsa modersmål på gymnasiet behöver anmälan skickas in senast 20 maj.

Anmälan eller avslutande av modersmål/hemspråk

Anmälan

Ansökan om modersmålsundervisning (PDF) Pdf, 220.3 kB.

Avslutande

Ansökan gäller tills man säger upp sin plats genom att fylla i och lämna in uppsägningsblanketten nedan (kan även hämtas på elevens skola). När undervisningen startar gäller närvaro som vid annan undervisning i skolan.

Blankett för avslutande av modersmålsundervisning (PDF) Pdf, 174.3 kB.

Sidan uppdaterad 2023-08-09