Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kvinna plockar bär i skogen.

Metaller i mark och vatten

Falun är unikt i Sverige när det gäller påverkan av metaller på mark och i vatten.

Dagens Falun är i stor utsträckning påverkat av en nästan tusenårig gruvdrift. Detta avspeglar sig naturligtvis i bebyggelse och kulturmiljöer, men det har även i hög grad påverkat dagens miljö.

Arvet från Gruvan

Den tusenåriga gruvhanteringen i Falu Koppargruva har lett till en spridning av metaller till miljön i Faluområdet. Närmare tio miljoner ton gruvavfall finns i Falu tätort med omgivningar. Spridningen av metaller har lett till att flera kvadratmil mark runt tätorten innehåller höga metallhalter, främst bly.

Karta som visar blyhalten i naturlig skogsmark

Områden med högre blyhalt än 300 resp. 700 mg/kg TS. Kartan visar blyhalten i naturlig skogsmark – humusskiktet.

Kan jag plocka bär och svamp i området ?

Som en extra försiktighetsåtgärd har Falu kommun tagit fram särskilda riktvärden för att minska hälsoriskerna kopplade till den höga metallhalten i marken. Du kan läsa mer om vilka rekommendationer som finns för t ex grönsaksodling och plockning av bär och svamp under rubriken "Råd och riktlinjer".

Har du fler frågor så hittar du kanske svaret under rubriken "Vanliga frågor", där finns svar på de vanligaste frågorna vi får om höga metallhalter i marken.

Stora förbättringar

Läckaget av metaller till Faluån och Runn har minskat med över 80 procent sedan 90-talet - ett resultat av Faluprojektet. Projektet pågick i 10 år och var ett samarbete mellan STORA och Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Miljönämnden. Mer om regional samverkan för naturvård hittar du på Länsstyrelsens webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

"Gruvlig miljö – unik i världen"

Du kan läsa mer om vad vi kan göra för att minska riskerna för oss som bor och lever i världens äldsta industriområde i broschyren:

Gruvlig miljö-unik i världen Pdf, 1 MB.

Sidan uppdaterad 2023-06-14