Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Person som lägger pussel

Anpassad skola

Den anpassade skolan är en egen skolform. Den är till för barn och ungdomar med varierande grad av intellektuell funktionsnedsättning och ofta i en kombination av ytterligare funktionsvariationer.

Utbildningen hos oss utgår från varje elevs unika förutsättningar och förmågor. Det innebär att eleverna hos oss får ta del av en personligt anpassad utbildning. Vår ambition är att skapa förutsättningar för varje individ att utvecklas maximalt. Utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara den som finns i grundskolan och gymnasieskolan.

Anpassade grundskolan

Falu kommun tittar just nu på olika lösningar som kanske gör det möjligt att omorganisera verksamheten så att det även blir en geografiskt samlad anpassad grundskola. Idag är vi belägna på tre olika ställen. Vi finns på Slättaskolan, Tegelbruksskolan och på Britsarvsskolan.

Inom den anpassade grundskolan finns årskurserna 1-9. Hos oss finns ingen förskoleklass men man kan ändå välja att börja hos oss som 6-åring. Då rekommenderar vi att man istället går år 1 två gånger.

Inom den anpassade grundskolan finns två olika läroplaner. Det finns den anpassade grundskolans läroplan, där man läser ämnen som i grundskolan och det finns träningsskolans. Träningsskolans läroplan är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av den anpassade grundskolans läroplan, då läser man istället ämnesområden. De olika områden man läser är kommunikation, estetisk verksamhet, vardagsaktivitet, verklighetsuppfattning och motorik.

Anpassade gymnasieskolan

Den anpassade gymnasieskolans individuella program finns beläget i Haraldsbo. Den är till för de elever som behöver en utbildning som är helt anpassad utifrån egna behov och förutsättningar. Programmet syftar till att stimulera och möta varje elevs specifika behov och utbildningen ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Individuella programmet omfattar en fyra-årig gymnasieutbildning.

Individuella programmet arbetar efter läroplanen Gysär 13. Den innehåller sex olika ämnesområden: Estetisk verksamhet, natur och miljö, individ och samhälle, idrott och hälsa, hem och konsumentkunskap och språk och kommunikation.

Falun är en av de kommuner som ingår i samverkansavtalet Gysam. För de elever som istället ska läsa ett nationellt program inom den anpassade gymnasieskolan kan vi därför varmt rekommendera Ljungbergsgymnasiet i Borlänge.

Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning är en kommunal vuxenutbildning för dig över 20 år. Den riktar sig till vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Läs mer om komvux som anpassad utbildning här.

Sidan uppdaterad 2023-08-01