Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fåglar som flyger över vatten

Energi- och klimatprogram

Falun vill bli en fossilfri kommun där det är lätt att leva energiintelligent med liten klimatpåverkan. Det slogs fast i Energi- och klimatprogrammet för Falu kommun som antogs 2012.

Fokusområden i energiomställningen

Programmet beskriver tre fokusområden i energiomställningen.

Näringslivsutveckling genom energiomställning

 • Ny teknik och ny användning av befintliga resurser (nya konsumtionsmönster).
 • Nya lösningar gör Falun känt och attraktivt för företag och kompetent arbetskraft.

Energiproduktion och systemeffektivitet

 • Biobränslebaserad fjärrvärme och el samt vindel minskar radikalt Faluns fossilberoende.
 • Falun blir en nettoexportör av förnybar energi, elnätet kan användas av kunder för att dela med sig av överskott från egen elproduktion och energilagring i elbilar.

Infrastruktur och samhällsplanering

 • Falun byggs om och utvecklas för att kommuninvånarens vardag ska kunna vara så klimat- och energiintelligent som möjligt. Det innefattar fysiskt planarbete, byggande, transporter till arbete, skola fritid och handel samt energisystemet.
 • Det finns goda förutsättningar för näringslivet att finna energiintelligenta lösningar för sin verksamhet.

Milstenar på vägen till ett fossilfritt och energi­intelligent Falun

 • 2020 är Falun en nettoexportör av förnybar el.
 • 2015 utvinner vi själva 60 procent av vår elanvändning ur förnybara energikällor.
 • 2030 är Faluns fordonsflotta oberoende av fossila bränslen.
 • 2015 finns 50 elfordon i kommunen och det går att tanka biogas i Falu kommun.
 • 2035 är Falun fossilbränslefritt.
 • 2015 är endast 35 procent av Faluns energianvändning fossil.
 • 2015 har Faluns energianvändning minskat med 9 procent jämfört med medelvärdet för 2001-2005.
 • 2020 har Falun minskat sina utsläpp av växthusgaser med 60 procent sedan 1990.
 • 2015 har Falun minskat sina utsläpp av växthusgaser med 50 procent sedan 1990.

Hur har det gått

 • 2015 producerades förnybar el i Falun vilket motsvarade drygt 70 procent av elanvändningen inom kommunen och mer vindkraft byggs.
 • 2015 hade Falu kommun och dess bolag 20 elbilar, inte 50, men det fanns allt som allt 76 elbilar inom Falu kommun. 2019 kommer milstenen att vara uppnådd.
 • Utsläppen av växthusgaser hade 2016 minskat med 33 procent. Det är långt kvar till minskningen med 50 procent som skulle nås till 2015.
 • 22 procent av energin som används inom Falu kommun 2016 kommer från fossilanvändning. Det är bra i relation till målet men andelen behöver minska.

Statistiken hämtas från SCB och Nationella emissionsdatabasen som vi kan använda för att följa upp hur det går. Det kan dock dröja länge innan den sammanställs och blir tillgänglig. Statistiken för oljeanvändningen är dessutom väldigt osäker på kommunnivå. Andra uppgifter kan tas fram direkt i kommunen.

Styrdokument

Energi- och klimatprogram

Kommunfullmäktige 2012-10-11, § 202
Sidan uppdaterad 2024-01-26